Jelentkezz be itt!

Az újkor vége/ politika/vallás/etikett

Blogbejegyzés

Tegnapelőtt este azért csak megnéztem a Kill Billt. Jól van na, egy kicsit becsípődött!

Úgy is volt ahogy gondoltam. Ez a film tagadhatatlanul a bosszúról szól. A sztori annyira nem is dominál, de nagyon erős gondolatokkal dobálózik. Lássuk mindjárt a nyitójelenetet, ahol mindjárt egy Feldmár Bandi bácsis önellentmondással fogunk találkozni. Mit is mond Bill?

"Szadistának tartasz. Hát igen. Lefogadom, most tojást főzhetnék a fejeden ha akarnék. Tudod kölyök, szeretném azt hinni, hogy eléggé magadnál vagy ahhoz, megértsd, semmi szadizmus nincs abban, amit csinálok. Talán a többi okostojás felé... De feléd nem. Nem kölyök! Az az énem, amit most mutatok, a legmazochistább."

Boom!


 

Na mindegy nem részletezem. Nézd meg a filmet és döntsd el, hogy ki szadista és ki mazochista. Jó játék.

Azért ahhoz nem kell magyarázat, hogy ez a vonal erősen meg lesz tolva abba a filmbe, hogy egyértelmű üzenet legyen, ez kurvára szadista.

"Függeszd fel a káromkodást Fiam! Isten házában vagy... Első fiam! Ez a faszszopó némber még nem hulla."

A bosszút azt ki lehet érdemelni? Na most légy empatikus! Nem egy tiszta és könnyen járható út az, de vezérelhetik olyan elvek, ami az ember fölött áll. Na de lehet-e isten akaratából kegyelemből ölni? 

Szóval mielőtt előrántanánk a bibliát érdemes lenne leszögezni, hogy nem mindenki szokta azt szó szerint értelmezni, és hát itt is vannak különböző irányzatok és nézeteltérések. Van aki az evangéliummal magyarázza a kapitalizmus szépségét, míg más azt mondja, hogy az maga az Antikrisztus. És ha kell a tízparancsolatot is le lehet egyszerűsíteni.

Ha most visszafelé megyünk az asszociációs vonalon, mielőtt ide lyukadtam volna ki, az irgalmasság volt az előző gondolatom. Ebből már le lehet vezetni, hogy úgy nagy vonalakban mit is gondolhatok erről a témáról. Az irgalmasságot sokféleképpen le lehet írni, de annyi biztos, hogy az nem ugyanaz mint a kegyelem. Hát ha ez az erény esetleg egy olyan kapcsolatban ahol alá-fölérendeltség szerint működnek a felek, és a büntetés egy elfogadott módszer, igen fontos lehet. Tehát amikor azt modom, hogy keresztény konzervatív szemléletű BDSM, akkor nem feltétlenül a fordítsd oda a másik orcádra kell gondolni, hanem arra, hogy esetleg egy keresztény szemléletű etikett szerint érvényesül az ő hierarchikus elrendeződésük. És, hogy miért olyan áthalássosak mostanában a blogjaink? Mert az etikett az a politika.

És a végére hoztam egy hosszabb idézetet, ami egyfelől roppant aktuális, másrészt viszont remek lehetőség arra, hogy bepillantást nyerjünk abba a fajta anarcho-keresztény szemléletben, ahol az egyén Isten alá rendeli magát, és nem fogad el semmilyen emberi tekintélyt. Na igen. Ez is lehet veszélyes, hisz a tolsztojánizmust látva minden kétséget kizáróan egy szektás felfogásról van szó, na de mégis csak az az egyik legfontosabb tanítása, hogy a gonosszal szemben sem érdemes erőszakosnak lenni. 


LEV TOLSZTOJ:
Az Újkor vége
(Részlet)

"Az emberre még sohase várt ennyi munka. Korunk a forradalom kora, a szó egészen szoros értelmében - de nem az anyagi, hanem a morális forradalom kora. A szociális rend és az emberi tökéletesség magasabb foka van kialakulóban."
Chaning

"És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket."
János ev. 8. 32.

A korszak és a korszak vége az evangélium nyelvén nem valamilyen század elejét vagy végét jelenti, hanem világszemlélet, hit, az emberi közösség bizonyos fajtájának végét - és más világszemlélet, más hit és az emberi közösség más fajtájának kezdetét. Az evangélium azt mondja, hogy egyik korszakból a másikba való átmenet idején a válság egész sereg jele nyilatkozik meg: árulás, hazugság, kegyetlenség, nagy háborúk és a törvénytelenség következtében a szeretet megfagy.

E szavakat nem magyarázom természetfölötti jóslatként, hanem úgy, hogy azok az igazságot tárják fel. Ha az emberek által előbb gyakorlott életrendet és hitet valami új váltja fel, ha az elaggott elhull és helyébe új lép, akkor okvetlenül a nagy megrázkódtatások egész sora jelentkezik, kegyetlenség, árulás, hazugság, a törvénytelenségnek minden faja és neme és a törvénytelen állapotban a szeretetnek meg kell fagyni, annak a szeretetnek, amely az emberi közösség legkevésbé elengedhető tényezője és alapja.

Azt hiszem, hogy a keresztény népek élete ma, éppen ma, végső határhoz érkezett: a pusztuló régi és a kezdődő új korszakot elválasztó határhoz. Azt hiszem ma, éppen ma kezdődött el a nagy átalakulás válsága, amely a keresztény világban már kétezer éve készülődik, a válság, amely nem más, mint hogy a hatalom és a szolgaság szellemén nyugvó, meghamisított kereszténység helyébe az értelmes emberi lénynek járó, valódi szabadságon és egyenlőségen nyugvó valódi kereszténység lépjen. Külső jelét az osztályok és népek között viselt szenvedélyes harcokban látom, a gazdagok rideg keményszívűségében, a szegények kétségbeesésében és keserűségében; az államoknak értelmetlen, őrült és egyre növekvő fegyverkezésében egymás ellen; az utópista, visszataszító, erőszakos szellemükben, elrémítő lelkiismeretlenségükben, világmegváltó eszmék elterjedésében; a fölösleges, ostoba, naplopó hajszálhasogatásban és böngészésben, amit tudománynak neveznek s amelyről azt hazudják, hogy a legfontosabb szellemi tevékenység; a művészet elszomorító mértéktelenségében és romlottságában, kivétel nélkül a művészet minden ágában; legelsősorban azonban abban, hogy a vezető emberekben a vallásnak egyetlen szikrája sem él, sőt éppen ezek a vallás törvényeit tudatosan megtagadják; e helyett azt vallják, hogy józan és okos dolog, ha az erősek a gyengéket elnyomják; így aztán az életben szemernyi értelem sem marad.

Arra a kérdésre, hogy a keresztény népek miképpen kerültek abba a helyzetbe, amelyben ma vannak, a válasz: az előzmények igen régi időkre nyúlnak vissza. Az előzményeket ott kell keltezni, ahol a kereszténységet államvallássá tették."

A szerző VoodooLove VoodooLove
Torzult szeretetnyelvű szadista gazember vagyok, aki a Galaktikus Birodalom, partizán gerillájaként, szub-mazó kurvákkal gengszterkedik, puncipecegtető switchekkel trollkodik, és agyonbassza a tömegkultúrát (is). Időnként női hangon beszélek. Áldozatomat nem ölöm meg csak megsebesítem. Ismeretlenekkel nem játszo(k), keresztbe teszem a kezem előttük. Joker és Harley nem viccel! Tudd hol a helyed szuka! Különben úgy jársz, mint Csipkerózsika, akit megbasztak alva, és kilenc hónap múlva Ikreknek ad életet.

Oszd meg velünk véleményed, kritikád! Hozzászólások követése

Írj te is egy üzenetet!* Az eMail mező kitöltése kötelező, de nem jelenik meg a honlapon, nem osztjuk meg harmardik féllel!
** Hozzászólás írásával elfogadod az aktuális Felhasználási szabályok és feltételeket és az Adatvédelmi irányelveket!